Karate nuorten Euroopan mestaruuskilpailut 2021 – NEM-2021

0

EKF myönsi kokouksessaan 2015 Istanbulissa Suomen karateliitolle NEM-2021 kilpailujen järjestämisoikeuden. Kisapaikaksi on valittu Pirkkahallin A-halli Tampereella.

Vuonna 2016 tehdyt toimenpiteet

Suomen karateliitto nimesi yksimielisesti kokouksessaan maaliskuussa 2016 NEM-2021 pääsihteeriksi Kaj Paleniuksen 3.3 2016 alkaen. Pääsihteerillä on NEM-2021 järjestelyiden kokonaisvastuu.

Organisaatio

Pääsihteeri on kerännyt ydinryhmän NEM-2021 valmistelutyötä varten. Siihen kuuluvat:

  • Seppo Yrtti, virkatyönä yleiset järjestelyt, talous ja sopimusneuvottelut
  • Petri Tuominen, kilpailujen johtaja
  • Tuija Helminen, majoitusjärjestelyt ja kuljetukset
  • Markku Raitisoja, kisoihin liittyvät tietotekniset asiat.

Ryhmä on aloittanut työskentelynsä ja sitä laajennetaan tarvittaessa. Ydinryhmän lisäksi järjestelyihin on jo sitoutettu Tampereen tapahtumajohtaja, kaupungin liikuntapalveluiden johtaja ja käyttöpäällikkö. Lisäksi Tampereen suurtapahtumista vastaava organisaatio on aktiivisesti mukana kisa-asioiden eteenpäinviemisessä.

Pääsihteeri on raportoinut Karateliiton hallitukselle ja johtoryhmälle työn edistymisestä.

Sopimukset

Vuoden 2016 aikana on solmittu aiesopimuksetviiden majoitusliikkeen kanssa. Päähotelliksi on kaavailtu Original Sokos Hotel Ilves:tä. Lisäksi tarjotaan edullista hostel-tason majoitusta.
Sovitun majoituskapasiteetin on laskettu riittävän. Alustavat hinnat on sovittu ja lopulliset hinnat lyödään lukkoon 2020 kevään aikana.

Tampereen kaupungin kanssa on allekirjoitettu sopimus, jossa sovitaan alustavasti työnjaosta kaupungin ja Karateliiton välillä. Sopimuksessa kaupunki varautuu lisäksi tukemaan kisoja määrätyllä summalla.

Suunnitelmissa on lisäksi laatia seurojen kanssa sopimukset toimitsijoista kisojen ajaksi. Sopimuspohjaa on luonnosteltu. Sopimusneuvottelut seurojen kanssa aloitetaan 2018 aikana. Toimitsijatarve on noin 100.

Talous

Kisojen taloutta on varmennettu ajoissa laaditulla budjetoinnilla ja rahoituspäätöksillä. Tampereen kaupunki on varautunut rahallisesti tukemaan kilpailuja. Karateliitto on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) valtionavustusta 75 000 euroa. Avustuksen suurus ratkeaa kevään 2017 aikana. Karateliitto rahastoi vuosina 2017 – 2020 yhteensä 70 000 euroa kilpailuja varten. Budjetin seuranta on säännöllistä.

Kokonaisbudjetti on laadittu ja toimitettu OKM:ään. Budjetin mukaan kisat toteutetaan ilman taloudellisia tappioita.

Turvallisuus, ruokailut, layout

Alustavasti on mietitty miten kisojen turvallisuus tullaan järjestämään. Selväksi on tullut, että turvallisuus tulee hoitaa ammattimaisesti. Alustavia kontakteja on ollut turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tarjouspyynnöt lähetetään vuoden 2018 aikana. Ja aiesopimukset pyritään neuvottelemaan 2019 mennessä. Turvallisuuden käytännön järjestäjä valitaan viimeistään alkuvuodesta 2020.

Ruokailut kisojen aikana on suunniteltu järjestettävän kisapaikalla olevan yksityisen ravintolaliikkeen toimesta. Alustavat neuvottelut käynnistetään vuoden 2017 aikana. Ravintolaliikettä on käytetty aikaisemmin vuoden 2015 karaten SM-kilpailuiden yhteydessä ja ne todettiin silloin kilpailukykyisiksi hinnoiltaan sekä toimiksi.

Lisäksi laadittiin Pirkkahallin A-hallista alustava layout kisoja varten. Layoutissa on luonnosteltu kuusi ottelutatamia, katsomot, lämmittelyalueet ja myyntipaikat. Luonnoksen laadinnasta vastasi pääosin Karateliiton kesäharjoittelija. Luonnos tarkentuu vielä muun muassa EKF:n kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä.

Neuvottelut ja tapaamiset

Vuoden aikana on neuvoteltu OKM:n kanssa Kilpailuihin liittyvästä avustushakemuksesta ja käytännön järjestelyistä.

Majoitusliikkeiden kanssa käytiin useita neuvotteluita ennen aiesopimusten allekirjoittamista.

Alustavia yhteydenottoja kuljetusten järjestämiseksi on aloitettu. Kuljetustarpeet ja niihin liittyvät sopimukset solmitaan vuoden 2020 aikana.

Euroopan karateliiton (EKF) järjestelytoimikunnan kanssa on käyty neuvotteluita käytännön asioista Nuorten EM 2016 sekä aikuisten EM ja MM 2016 aikana. Lisäksi on perehdytty käytännön kisajärjestelyihin, sekä muuttuneisiin vaatimuksiin. Myös tietotekniset vaatimuksien ja tarpeiden selvitys on aloitettu. Neuvottelut jatkuvat tulevien kansainvälisten kilpailuiden yhteydessä. NEM2021 katsaus (presentaatio) pidetään vuoden 2020 EM kilpailujen yhteydessä järjestettävässä EKF:n kongressissa. EKF tekee tarkastuskäynnin vuonna 2020.

Markkinnointi ja tiedotus

Markkinoinnin ja tiedotuksen käytännön järjestelyt ovat vielä auki. Sponsorihankintaan liittyviä kaavailuja on ollut. Vuoden 2016 aikana on etsitty vastuuhenkilöä sponsorihankinnan koordinoimiseksi. Markkinointisuunnitelma tehdään vuoden 2018 aikana.

Jaa somessa.

Jätä vastaus